Tu jesteś: Strona główna - Archwium aktualności - Oświadczenie
Ośrodek w Binowie
Kursy żeglarskie i motorowodne
Newsletter
Podaj adres e-mail:
Ankieta
Czy nowe przepisy dotyczące sportu są

Konieczne
Zbędne
Nie mają znaczenia dla rozwoju sportów wodnych
Nie mam zdania
Wspierają Nas
Szczecin
Majster
Soraya
BIG Sport
Fresh Art
kursy żeglarskie, żeglarz, kursy na sternika, sternik, czartery, kursy żeglarksie w Szczecinie, kursy na sternika w Szczecinie, kursy w Szczecinie, czartery jachtów, czartery żaglówek
Prognoza pogody
Ranking Stron Żeglarskich
Oświadczenie
dodano: 2011-01-05 09:29
Szczecin, dnia 04 stycznia 2011 r.

Jacht Klub HOM
w Szczecinie

OFICJALNE OŚWIADCZENIE
w sprawie jachtów w basenie portowym na terenie Harcerskiego Ośrodka Morskiego
przy ulicy Żaglowej 2 w Szczecinie

W świetle zaistniałej sytuacji tj. faktu pozostawienia jednostek pływających na okres zimowy w wodzie, które Jacht Klub HOM w Szczecinie dzierżawił do końca ubiegłego roku, a w konsekwencji pojawieniem się nieprawdziwych informacji w mediach Zarząd Jacht Klubu HOM w Szczecinie oświadcza, co następuję.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż przedmiotowa sytuacja jest wynikiem jedynie braku możliwości wyciągnięcia jachtów w stosownym czasie. Powodem tego było zachowanie właściciela tychże jednostek, czyli Zachodniopomorskiej Komendy Chorągwi ZHP w Szczecinie, który poprzez swoje działania uniemożliwiła dokonanie czynności zabezpieczających jachty na okres zimowy, bowiem Prezes Jacht Klubu HOM w Szczecinie dwukrotnie ustalał termin wyciagnięcia jednostek z bosmanem posiadającym uprawnienia do obsługi dźwigu, jednakże żaden z nich nie został dotrzymany.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż przekazane w dniu 31 grudnia 2010 r. jednostki wolne były od uszkodzeń i dewastacji, co zostało potwierdzone w sporządzonych i podpisanych przez obie strony protokołach zdawczo - odbiorczych. Jednocześnie wskazać należy, iż osprzęt który znajdował się na dzierżawionych jednostkach, a zakupiony przez Jacht Klub HOM w Szczecinie i będący własnością Stowarzyszenia został zdjęty przez profesjonalne podmioty i w należyty sposób zabezpieczony.

Nadmienić należy, iż dzierżawione jednostki bazowały w porcie Harcerskiego Ośrodka Morskiego przy ulicy Żaglowej 2 w Szczecinie, a co za tym idzie właściciel miał ciągły i bezpośredni nadzór nad ich stanem technicznym. W przypadku stwierdzenia zaniedbań ze strony dzierżawcy miał prawo rozwiązać umowę dzierżawy i przejąć sprzęt, którego jest właścicielem. Brak podjęcia powyższych działań wskazuje, iż przedstawiciele Zachodniopomorskiej Komendy Chorągwi ZHP w Szczecinie nie widzieli takiego zagrożenia, co dodatkowo potwierdza fakt pozostawienia swojej jednostki w basenie portowym.

W tym miejscu przywołać należy wypowiedź druha Leona Sulżyckiego opublikowanej w Serwisie Głosu Szczecińskiego 24 w dniu 04 stycznia 2011 r. -
"Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wszystkich jachtów, ponieważ mamy tylko jedną suwnicę a etap ich wydobywania na ląd jest pracochłonny i czasochłonny - mówi druh Leon Sulżycki, przedstawiciel HOM. - Wielokrotnie pisemnie zwracaliśmy się z prośbą do dzierżawcy o wyciągnięcie tych łodzi. Niestety, nie zostało to zrobione. Wiemy, że mogliśmy zrobić to sami. Po prostu doszło do nieporozumienia i jachtów w porę nie wyciągnięto."

Reasumując powyższe fakty stwierdzić należy, iż działania podjęte przez Zachodniopomorską Komendę Chorągwi ZHP w Szczecinie z dużym prawdopodobieństwem miały na celu dyskredytację dobrego imienia Jacht Klubu HOM w Szczecinie. W związku z czym, Stowarzyszenie zmuszone zostało do podjęcia odpowiednich kroków wynikających ze stosownych w tym zakresie przepisów prawa.Zarząd Jacht Klubu HOM w Szczecinie